Fra plan til praksis

(Mortensnes skole (1–7), Tromsø kommune, Troms)

Veien til god informasjonskompetanse på Mortensnes skole.

Mortensnes skole er ressursskole i Program for skolebibliotekutvikling, med «Veien til god informasjonskompetanse. Fra plan til praksis» som tittel på prosjektet sitt. Skolen har blant annet utviklet en planleggingsmal for undervisning i informasjonskompetanse. Alle lærerne har deltatt i interne kompetansehevingstiltak om informasjonskompetanse, og bruker planleggingsmalen når de forbereder undervisning.

 

Les mer om Mortensnes skole på nettsidene til
Program for skolebibliotekutvikling

 

 

Dokumenter og oppgaver fra Mortensnes skole:
Plan for informasjonskompetanse
Digital navigeringskompetanse
Lesekort, fagtekst
Lesekvarten, fortelling
Bruk av skolebiblioteket 1.trinn
Bruk av skolebiblioteket 2.trinn
Bruk av skolebiblioteket 3.trinn

Bruk av skolebiblioteket 4.trinn
Bruk av skolebiblioteket 5.trinn
Bruk av skolebiblioteket 6.trinn
Bruk av skolebiblioteket 7.trinnTil toppen