Hvor stor var egentlig en dinosaur?

(Skåredalen skole (1–10), Haugesund kommune, Rogaland)

‘Hvor stor var egentlig en dinosaur?’ er et tverrfaglige prosjektet på 4. trinn som involverer skolebiblioteket som læringsarena. Elevene har gjennomført et systematisk undersøkende arbeid rundt temaet ‘dinosaurer’ etter følgende hovedpunkter (se lærerark):

  • Hva vet vi om dette fra før?
  • Velge en dinosaur du har lyst til å lære mer om.
  • Formulere en problemstilling.
  • Finne informasjon om dinosauren, lage en problemstilling, notere stikkord og fakta fra ulike kilder (bøker, nettsider, blader m.m.). Kilder skal oppgis.
  • Skrive en sammensatt saktekst på data. Bruke stikkordene, ha klar struktur på teksten.
  • Sette inn bilder, kreditere de som eier bildene, bruke bildetekst.
  • Muntlig framføring for resten av klassen.
  • Tegne dinosauren inn på rutenett.
  • Måle og tegne opp dinosaurer i reell størrelse med kritt på asfalten i skolegården.

Læringsmålene i for dette tverrfaglige prosjektet er hentet fra fagene norsk, naturfag, matematikk, kunst og håndverk, kroppsøving i LK06.
Regning som grunnleggende ferdighet i fagene norsk, naturfag og kunst og håndverk har også viktige læringsmål i prosjektet.

Prosjektdokumenter:

 

 

 

 

 

Bilder fra prosjektarbeid om dinosaurer for 4. trinn på Skåredalen skole

Artikkel om prosjeket på Skåredalen skoles hjemmeside

Til toppen