Ryk og reis – 7. trinn har holdt reiselivsmesse

(Rosseland skule (1–7), Time kommune, Rogaland)

Rosseland skule på Bryne har – i samarbeid med Time bibliotek – hatt prosjektet ‘Ryk og reis’ for elevene på 7. trinn. Elevene var delt inn i grupper på tvers av klassene på trinnet.  De fikk komme med ønsker på land eller steder de ønsker å jobbe med, men de voksne tok endelig avgjørelse for å ha god variasjon i reisemålene.

Tanken bak prosjektet er at det skal være et emne hvor elevene får bruke de fagovergripende basiskompetansene lesing, skriving, regning, digital kompetanse og muntlig framføring. I arbeidet har det vært lagt ekstra fokus på skjermlesing, kildekritikk og korrekt bruk av kilder. Ved oppstart av prosjektet hadde bibliotekaren kurs i søkestrategier på nett, kildekritikk og bruk av bilder.

Prosjektet var meget populært blant elevene, både de som gjennomførte og de yngre som blir invitert til messen for å høre, se og smake.

Prosjektet ‘Ryk og reis’ har tidligere vært gjennomført ved Skåredalen skole i Haugesund. I  den versjonen som er gjennomført på Rosseland skule er opplegget forbedret og endret litt av opphavsmannen. Prosjektet er godt demonstrert og dokumentert gjennom et fyldig prosjektopplegg, samt bilder fra gjennomføring på de to skolene.

 Lenker:

- Omtale av prosjektet ‘Ryk og reis’ på Rosseland skule (2016)
- Omtale av prosjektet ‘Ryk og reis’ på Skåredalen skole (2015)

Fil:

- ‘Ryk og reis’, planleggingsdokument (pdf)

Til toppen