IKTplan i praksis

(Konnerud skole (1–7), Drammen kommune, Buskerud)

Konnerud skole har over lengre tid jobbet systematisk med å implementere digitale ferdigheter i alle fag, på alle trinn.
Alle ansatte er med på å lage årshjulet og følger det skritt for skritt sammen.
Det sikres at alle lærere får kompetanseheving og oversikt over hva som skal inn i periodeplanene i alle fag. I denne prosessen er IKTplan.no en viktig brikke.

Alle planlegger, gjennomfører og evaluerer seg selv, trinnet og skolen som helhet opp mot de fire områdene i planen:
 • Tilegne og behandle
 • Produsere og bearbeide
 • Kommunikasjon
 • Dømmekraft

Skolens ledelse jobber evidensbasert og har skapt rammer og struktur slik at alle er på samme lag og alle tar ansvar for å løfte alle skolens elever.
Målet for skolen er at alle er iktlærere, iktplan.no skal være i bruk hos gjennomsnitts-brukeren, ikke bare hos superbrukere.

Rammeverk for implementeringen:
 1. Drift og infrastruktur.
 2. Lærerens kompetanse.
 3. Ledelsens kompetanse i det å lede en prosess.
Viktige forutsetninger:
 • Verktøy og bruken av IKT skal være gjennomtenkt og brukes der det er hensiktsmessig.
 • Elevene skal oppleve at det de arbeider med er relevant, lærerrikt og motiverende.
Digitale arbeidsverktøy i bruk ved Konnerud skole:
 • 1.–2.–3.klasse bruker i hovedsak pc
 • 4.–5. bruker Ipad
 • 6.–7.klasse bruker pc
IKTplan i praksis på Konnerud skole, Drammen

Videoen ‘IKTplan i praksis’ gir et innblikk i hvordan Konnerud skole arbeider med IKTplan.no i klasserommet. Her diskuterer elevene rangering av hvilke kilder de stoler mest på.
Se også blogginnlegg av Eva Bratvold (en av de som har vært med å utarbeide IKTplan.no) etter Konnerud skoles presentasjon på konferanse i regi av IKTplan.no, , november 2014.

Skolen har invitert inn Senter for IKT i utdanningen og samarbeider med Erik Westrum for å sikre at årshjulet og periodeplanene blir gode.

Det handler om:
 • lagspill
 • krav til IKT
 • behov for plan
 • viktigheten av struktur
 • forankring i ledelsen

‘På Konnerud skole har vi gjennom flere år jobbet systematisk med å få god pedagogisk bruk av teknologi inn i alle klasserom. Der det er hensiktsmessig og der vi ser at det har effekt på elevers læring. Skolen jobber med planer og strategier for å løfte alle og vi ønsker å være evidensbasert i sin tilnærming til alle tiltak og planer.
Vi må være enige om hva barna skal lære. Ha klare tydelig mål for alt vi gjør!  Skolen har satt læring i det 21 århundre inn i et system. Alle lærere og alle elever går opp veien sammen og når IKTplan.no nå er en nasjonal satsing og vedtatt i bruk i over 200 andre kommuner så er jo skolen litt stolte av at det er flere lærere her som har vært med å utvikle innholdet i planen. Kompetanse bygges nå lag på lag i hele personalet, gjennom hele året.’. (Linda Andersen, avdelingsleder/assisterende rektor Konnerud skole)

Videoer:
Lenker:

Til toppen