Informasjon i bevegelse

(Skistua skole (1–7), Narvik kommune, Nordland)

Tittelen på Skistuas prosjekt i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013 er ‘Informasjon i bevegelse’. Målet for skolen er å øke, bruke og dele informasjonskompetanse.

Prosjektet har i stor grad rettet seg mot mellomtrinnets elever, der elevene har fått kunnskaper om hvordan de best kan søke og bruke informasjon til skoleoppgaver, både på nett og papir. Det har også vært prioritert å gi elevene kunnskap om kildekritikk og nettvett og hvordan de kan presentere arbeidene sine. Skolen konsentrerer seg mye om at elevene skal tilegne seg kunnskap om lesestrategier og informasjonskompetanse, slik at de selv kan overvåke egen leseforståelse.

Sentrale begreper i opplæringa ved skolen er er:

 • Lære
 • Diskutere
 • Bruke
 • Prøve
 • Vurdere
 • Justere
 • Levere
 • Presentere

I prosjektet har Skistua skole startet med et planmessig arbeid der de gir elevene systematisk undervisning på følgende områder:

 • Søkemotorer, søketips
 • Kildekritikk, kildebruk, kildehenvisning
 • Personvern
 • Kommunikasjon på nett (nettvett)
 • Læringsplattformen Moodle
 • Ulike typer oppslagsverk på nett og papir

Med dette ønsker de både å øke kunnskap om informasjonsbruk i skolen, og å automatisere den til bruk i skolehverdagen.
Narvik kommune samarbeider med en rekke andre norske kommuner som bruker læringsplattformen Moodle, og det er viktig å gjøre bruken av denne til et verktøy for elevene.

Skistua skole har av erfaring sett at det er viktig å planlegge godt, gå systematisk til verks, gjennomføre og evaluere underveis. Det ser de gir god oversikt og resultater. Skistua skole har delt sine erfaringer, opplegg og planer med skoler og skoleledere i kommunalt nettverk, og deler dem gjerne også med andre (se filer nedenfor).

Les mer om Skistua skole på nettsidene til Program for skolebibliotekutvikling.

Filer:
Skistua skole, nettvett (pdf)
Skistua skole, søkekurs (pdf)
Skistua skole, søketips (pdf)
Skistua skole, katalog1 (pdf)
Skistua skole, katalog2 (pdf)
Skistua skole, katalog3 (pdf)
Skistua skole, kildehenvisning (pdf)
Skistua skole, kildehenvisning fra bøker (pdf)
> Skistua skole, kildehenvisning til tekst(pdf)
Skistua skole, kildehenvisning til bilder (pdf)
Skistua skole, kildekritikk (pdf)

Til toppen