Fag og fakta i bibliotekplanen

(Byafossen skole (1–7), Steinkjer, Nord-Trøndelag)

Byafossen skole er en helt ny skole som åpnet i august 2011. Midt i skolen er skolebiblioteket plassert i forbindelse med mediatek og et amfi. Alt ligger derfor til rette for å oppfylle skolens prosjekttittel, nemlig ‘Et levende bibliotek i hjertet av skolen – et godt sted å være, et godt sted å lære’!
I innredningen av biblioteket er det lagt vekt på et funksjonelt  interiør, lys, farger, god merking/skilting og presentasjoner/utstillinger som motiverer og inspirerer.
Skolebiblioteket skal oppleves som en utvidelse av klasserommet, det skal være en læringsarena som det er naturlig å benytte seg av i skolehverdagen både for lærere og elever.

‘Grunnstammen’ i det nye biblioteket er bøker og læremidler fra den gamle skolen. Flytteprosessen ga anledning til å gå gjennom samlinga med et kritisk blikk. En god del ble kassert, og grunnstammen var derfor noe begrenset da skolebiblioteket sto ferdig. Men skolen ønsker å tilby et bredt utvalg av bøker og utstyr, og vil bygge samlingen gradvis opp igjen.

I prosjektåret arbeider Byafossen skole med å utarbeide en bibliotekplan for alle trinnene ved skolen. Planen har en progresjon som samsvarer med målene i LK06 i fagene norsk, samfunnsfag, naturfag og RLE. Digitale ferdigheter og informasjonskompetanse skal også være implementert .
Planen skal bidra i utviklingen av elevenes lesekompetanse, leseglede og informasjonskompetanse. Bruken av skolebiblioteket skal derfor være nedfelt i årsplanene til alle trinn.

Byafossen skolebibliotek©Byafossen skoleNoen av punktene i planen er:
♥ Historikk
♥ Bibliotekrutiner
♥ Bibliotekhjelpere
♥ Leseaksjon, boksti, mv
♥ Leskurs
♥ Søkekurs

 

I arbeidet med søkekurs bruker Byafossen skole den interaktive nettressursen IKT for elever som kommunene Stavanger og Kristiansand er med på å utarbeide.

Planen omfatter også oppgaver innenfor disse temaene på hvert trinn:

1. klasse: Dyr i naturen
2. klasse: Verdensrommet
3. klasse: Høytider og leveregler
4. klasse: Lesevert
5. klasse: Skogen
6. klasse: Europa
7. klasse: Oppdagelsesferder

 

 

(Byafossen skole har brukt søketjenesten Kvasir jr i mange av oppgavene. Dette nettstedet er lagt ned pr 05.03.13, og delvis erstattet med den nyopprettede tjenesten Kvasir Barn og Ung.)

Lenker:
> IKT for elever: Internett og nettvett
> Program for skolebibliotekutvikling: Byafossen skole på kartet
> Byafossen skoles prosjekt i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013
> IKT for elever: Internett og nettvett
> Kvasir Barn og Ung

Til toppen