Klok med bok

(Borkedalen skole (1–7), Lillesand kommune, Aust-Agder)

Borkedalen skole var en av de første prosjektskolene i Program for skolebibliotekutvikling i 2009-2010, og ble ressursskole året etter. Utviklingsprosjektet hadde som mål å integrere skolebiblioteket i leseopplæringen på alle trinn og å fokusere mer på fagbøker. Skolen ville systematisere arbeidet med litteratur og informasjonskilder i sterkere grad og samtidig utvikle et verktøy for å vurdere elevenes lese- og informasjonskompetanse.

Artikkel om Borkedalen skoles prosjekt:
Borkedalen skole sitt prosjekt i Program for skolebilbiotekutvikling 2010–2011

 
Artikkel om Borkedalen skoles prosjekt i publikasjonen ‘Tekstmangfold og tilpasset opplæring i skolebiblioteket’ (2011)

 

 

 

Til toppen