Progresjonsplan med bibliotekkunnskap

(Kanebogen skole (1–7), Harstad kommune, Troms)

Kanebogen skole ligger nært Harstad sentrum og har ca 350 elever.

Med prosjektet Biblioteket som arena for utvikling av leselyst og leseferdighet i alle fag har Kanebogen skole et tredelt mål for skolens prosjekt i Program for skolebibliotekutvikling 2012–2013:

  • Gjøre biblioteket mer tilgjengelig og funksjonelt for alle brukere
  • Lage pedagogiske progresjonsplaner for 1.-7.trinn
  • Gjennomføre leseverksted for 7.trinn (ei videreføring av fjorårets arbeid)

Skolebiblioteket, som i løpet av prosjektperioden har fått ny innredning, er tredelt med et medietek med PC-er, et bokrom og et leserom. Elever på 7. trinn fungerer som bibliotekvakter og hjelper til med å holde orden i biblioteket.

Som ressursskole i Program for skolebibliotekutvikling har Kanebogen skole satset på å gjennomføre et leseverksted på 7. trinn. Leseverkstedet bygger på en modell som ble utviklet for 3. trinn første prosjektår, og har fått navnet Multinorsk. To klokketimer i uken besøker elevene skolebiblioteket. Der deles de inn i grupper på fire, som er satt sammen for å ivareta den enkelte elevs progresjon. Leseverkstedet har faste rutiner, og gruppene rullerer mellom fire stasjoner (lesestasjon, strategistasjon, skrivestasjon og dramastasjon) etter en fast plan.

Med idé og inspirasjon fra Mortensnes skole i Tromsø har Kanebogen skole i  løpet av prosjektperioden ferdigstilt en systematisk pedagogisk progresjonsplan for bibliotekopplæring og informasjonskompetanse.  Lærerne på de ulike trinnene har deltatt i dette arbeidet, og planen har utgangspunkt i LK06 og inngår som en del av fleire fag og tema som ligger i skolens årsplan.

Harstad kommune har opplæring i grunnleggende ferdigheter som sitt satsingsområde. Strategi for begrepsundervisning og ferdighetsopplæring (BU) i barnehage og skole  ble i 2010 vedtatt både i Kvalitetsutvalg skole og i Kvalitetsutvalg barnehage som felles kjernemetodikk i begynneropplæringen.

Til toppen