Forside » 1.–4. trinn » Undervisningsopplegg » Bokstaver i tekst og på tastatur

Bokstaver i tekst og på tastatur

Årstrinn: 1.–2.
Tema/tittel: Bokstaver i tekst og på tastatur
Fag: Norsk, Samfunnsfag, Matematikk
Kompetansemål
Norsk

 • bruke datamaskinen til tekstskaping
 • bruke bokstaver og eksperimentere med ord, i egen håndskrift og på tastatur

Samfunnsfag (kompetansemål etter 4. trinn)

 • finne fram i trykte og digitale medium, sortere innhaldet i kategoriar og produsere materiale som kan publiserast

Matematikk:

 • samle, sortere, notere og illustrere enkle data med teljestrekar, tabellar og søylediagram
Planlegging og gjennomføring
Dette opplegget kan tilpasses ulike nivå på trinnene 1–2, og kan brukes både på enkeltbokstaver og hele ord. Hensikten er å trene på å kjenne igjen bokstaver og ord, og å skrive de samme på datamaskinen.Utstyr som er nødvendig er:

 • Ferdig skrevet tekst i form av aviser, blader, brosjyrer osv
 • Datamaskin med printermulighet
 • Saks og lim

For de yngste elevene vil det være en fordel å finne tekster med stor skriftstørrelse, eventuelt forstørre noen tekster på kopimaskin. Dette for at det skal være enklere for elevene å sette ring rundt bokstaver og ord.

Muntlige aktiviteter:

Innledningsvis en liten samtale der lærer viser forskjellige tekster (fra avis, brosjyre, ark med skrevet tekst, f eks brev eller (i) handleliste). Snakke om at det finnes forskjellige type tekster, til forskjellig bruk og forskjellig formål. Dette vil samtidig være en liten introduksjon til sjangerlære. Felles for alle tekster er at de har en forfatter, noen har hatt en hensikt med å skrive ordene. Når vi skriver øver vi samtidig på å bli bedre skrivere. Det gjør alle, også de voksne. Alle elever er forfattere når de skriver.

Lag et tankekart over noen teksttyper på elektronisk tavle, flipover eller vanlig tavle (se eksempel i Vedlegg 1), og vis(er) samtidig fysiske tekster i form av bok, avis, elevarbeid osv.

Se på, snakk om og sammenlign de forskjellige tekstene.

Skriftlige aktiviteter:

Elevene går på jakt etter bokstaver eller tekst de kjenner aviser, blader, brosjyrer.Kan gjøres enkeltvis eller i grupper.

Forslag til arbeidsmåter:

 • Klippe ut bokstaver/ord og lime på egne ark, som enkeltbokstaver eller ved å sette sammen til ord. Kan grupperes etter sjangere fra tankekartet eller settes sammen tilfeldig.
 • Sette ring rundt bokstaver/ord, gjerne med forskjellige farger.
 • Bruke datamaskin og finne de aktuelle bokstavene på tastaturet. Her kan det brukes program med lydstøtte der det er mulig.
 • Telle bokstavene/ordene og skriftliggjøre resultatene i form av tall, streker el.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjonskompetanse etter 1.-4. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg
Fil:
> Forslag til tankekartLenker:
> Utdanningsdirektoratet: Veiledning LK06, Skriftlige tekster, 1. årstrinn
> Naturfag.no: Tankekart

Til toppen