Forside » 1.–4. trinn » Undervisningsopplegg » Fagtekst i bruk

Fagtekst i bruk

Årstrinn: 3.–4.
Tema/tittel: Fagtekst i bruk
Fag: Norsk
Kompetansemål
Norsk
 • framføre tekster for medelever
 • bruke lesestrategier og tekstkunnskap målrettet for å lære
 • trekke slutninger på grunnlag av forståelse for sammenheng mellom deler og helhet i tekster
 • beherske et tilstrekkelig ordforråd til å uttrykke kunnskap, erfaring, opplevelser, følelser og egne meninger
 • foreta informasjonssøk, skape, lagre og hente fram igjen tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett
 • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon
Planlegging og gjennomføring
Beregnet varighet: 12 uker. Undervisningsopplegget kan gjennomføres på hele eller deler av trinnet. Elevene blir fordelt i grupper på 8–12. Opplegget skal bidra til begrepsutvikling, økt ordforråd og kunnskap om bibliotek og nettbaserte informasjonskilder.Lærer/skolebibliotekar gjør tilgjengelig et antall fagbøker og relevante nettsteder til bruk i opplegget. Fagbøkene skal være sammensatte tekster tilpasset aldersgruppen. De bør samlet representere alle fagområder i Deweys klassifikasjonssystem, og de skal dekke et bredt spekter av fagkunnskap innen sitt område. Bøkene som velges ut må ha innholdsliste, registre og ordforklaringer. Det skal legges vekt på at de stimulerer til leselyst – at de er motiverende og interessevekkende for elevene. Relevante og kvalitetssikrede lenker innen de samme fagområdene legges ut på skolens læringsplattform eller nettsted. Opplegget begynner med en felles økt der lærer/skolebibliotekar forteller om fagtekstene og arbeidet som skal gjøres. Det blir deretter gjennomført veiledet lesing – én uke med hver bok i 12 uker – etter en fast struktur:

 • Mandag: bli kjent med boken – skumlesing
 • Tirsdag: nærlesing av et felles kapittel (nøkkelord – tankekart – vanskelige ord)
 • Onsdag: nærlesing av et valgt kapittel
 • Torsdag: ulike vinklinger til hver bok (skriv om til ny sjanger/praktiske oppgaver
 • Fredag: framføringer – oppsummering – vurdering

Parallelt med lesingen arbeider elevene med oppgaver der de må bruke både boken og de nettressursene som hører til opplegget. Elevene velger selv om de vil løse oppgavene alene eller sammen med andre.

Arbeidet skal munne ut i en større skriftlig, individuell oppgave. Elevene velger seg et tema med utgangspunkt i tekstene de har brukt. I samråd med lærer/skolebibliotekar formulerer de problemstilling, og i skriveprosessen bruker de fagbøkene og de nettbaserte fagtekstene som er gjennomgått. Arbeidet blir presentert i form av framføringer og utstillinger.

Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 3.–4. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg
Støtteark for lærer:

Til toppen