Forside » 1.–4. trinn » Læringsmål IK

Læringsmål IK

Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse 1.–2. trinn:
(Oppdatert 2013).

 Undre og spørre x Vurdere og velge   Lese for å forstå
Skape og dele
 • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon (LK06)
 • kunne bruke startmeny og skrivebord på datamaskinen, kjenne til begrepene lenke, nettside og kilde
 • kunne navigere på et nettsted tilpasset alderstrinnet
 • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing (LK06)

 

 

 

 • fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer (LK06)
 • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm (LK06)
 • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegninger, bilder, musikk og bevegelser (LK06
 • skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur (LK06)

Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse 3.–4. trinn:
(Oppdatert 2013).

 Undre og spørre Vurdere og velge
 Lese for å forstå
Skape og dele
 • kunne søke opp tekster i skolebibliotekets eller folkebibliotekets katalog
 • kunne bruke emnekatalog og søkemotor på Internet
 • kunne finne fram i enkle trykte og digitale leksika og ordbøker
 • kunne orientere seg i registre og innholdslister i fagbøker tilpasset alderstrinnet
 • kunne samle og systematisere data manuelt og i tekstbehandlings-program
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy (LK06)
 • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving (LK06)
 • kunne se om teksten er faglitterær eller skjønnlitterær
 • vite at bruk av kilder fra Internett krever varsomhet
 • kunne finne ut hvem som har laget en tekst og reflektere over hva det betyr for hvordan teksten kan brukes i skolearbeidet
 • vite hva nettvett er og kjenne til enkle regler for personvern
 • kunne lese flere enkle tekster om et tema, hente ut informasjon til eget arbeid og begrunne tekstvalg
 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir (LK06)
 • ha innsikt i egne lesestrategier

 

 • kunne skrive en tekst basert på flere trykte og digitale informasjonskilder
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy (LK06)
 • kunne kommunisere og publisere på skolens læringsplattform

 

 

 

Til toppen