Forside » 1.–4. trinn » Kompetansemål LK06 » Naturfag 1.–2. trinn

Naturfag 1.–2. trinn

LK06: Kompetansemål i naturfag relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Forskerspiren
Mangfold i naturen
Kropp og helse
Fenomener og stoffer
Teknologi og design
  • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
  • beskrive, illustrere og samtale om egne observasjoner fra forsøk og fra naturen
  • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
  • beskrive og samtale om sansene og bruke dem bevisst i observasjoner ved aktiviteter ute og inne
  • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn

LK06: Alle kompetansemål i naturfag etter 2. årstrinn

Til toppen