Forside » 1.–4. trinn » Kompetansemål LK06 » Naturfag 3.–4. trinn

Naturfag 3.–4. trinn

LK06: Kompetansemål i naturfag relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Forskerspiren
Mangfold i naturen
Kropp og helse
Fenomener og stoffer
Teknologi og design
  • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster
  • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene
  • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
  • beskrive leveviset til noen utdødde dyregrupper ved å samle og systematisere informasjon fra ulike kilder
  • forklare hvorfor vi vaksinerer mot noen sykdommer, og bruke informasjon fra brosjyrer og digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom og hvordan den kan forebygges
  • beskrive og sortere stoffer etter observerbare kjennetegn

LK06: Alle kompetansemål i naturfag etter 4. årstrinn

Til toppen