Forside » 1.–4. trinn » Kompetansemål LK06 » Norsk 1.–2. trinn

Norsk 1.–2. trinn

LK06 : Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Muntlig kommunikasjon
Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur
  • lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon
  • uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk
  • lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm
  • bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster
  • skrive setninger med store og små bokstaver og punktum i egen håndskrift og på tastatur
  • arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
  • skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving
  • samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier
  • samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger
  • finne skjønnlitteratur og sakprosa på biblioteket til egen lesing

LK06: Alle kompetansemål i norsk etter 2. trinn


Til toppen