Forside » 1.–4. trinn » Kompetansemål LK06 » Norsk 3.–4. trinn

Norsk 3.–4. trinn

LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

 Muntlig kommunikasjon
 Skriftlig kommunikasjon Språk, litteratur og kultur
 • følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
 • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
 • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster
 • skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving
 • strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning
 • lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
 • søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy
 • bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving
 • finne opplysninger i en sammensatt tekst ved å kombinere ord og illustrasjon
 • samtale om innhold og form i sammensatte tekster
 • gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program

LK06: Alle kompetansemål i norsk etter 4. trinn

Grunnleggende ferdigheter i norsk

Til toppen