Forside » 5.–7. trinn » Læringsmål IK

Læringsmål IK

Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse 5.–7. trinn
(Oppdatert 2013).

Undre og spørre  Vurdere og velge
 Lese for å forstå  Skape og dele
 • kunne formulere en problem-stilling og planlegge et undersøkende arbeid
 • kunne bruke leksika, oppslagsbøker og ordbøker i trykt og digital form
 • kunne finne fram til relevante nettsteder på Internett ved systematiske og planlagte søk, vite hvordan man avgrenser og spisser søk
 • kjenne til begrepet kildekritikk, kunne vurdere om en nettside er troverdig og relevant, og hvilken tilnærming den representerer (subjektivitet/objektivitet)
 • kunne reflektere om reklame på Internett, nettsikkerhet og digital mobbing
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder (LK06)

 

 

 • lese mange ulike tekster og kunne reflektere over egne lesestrategier
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst (LK06)
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst (LK06)
 • kunne trekke slutninger og argumentere for en konklusjon med bakgrunn i flere tekster om samme tema
 • kunne presentere egen tekst ved hjelp av digitale verktøy
 • kunne vise til kilder og lage en kildeliste med grunnleggende opplysninger om bøker og nettsteder

Til toppen