Norsk

LK06: Kompetansemål i norsk relevant for informasjonskompetanse
(oppdatert august 2013)

Muntlig kommunikasjon
 Skriftlig kommunikasjon
Språk, litteratur og kultur
 • lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta
 • bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner
 • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon
 • uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen
 • presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy
 • vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier
 • lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangere på bokmål og nynorsk, og reflektere over innhold og form i teksten
 • referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst
 • forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst
 • skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt
 • skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker
 • bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler
 • velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler
 • kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder
 • bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker

LK06: Alle kompetansemål i norsk etter 7. trinn

Til toppen