Forside » 5.–7. trinn » Undervisningsopplegg » Reisa i Europa

Reisa i Europa

Årstrinn: 5.–7. trinn
Tema/tittel: Reisa i Europa
Fag: Samfunnsfag, Norsk
Kompetansemål
Samfunnsfag
  • lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar
  • planleggje og presentere reiser til Europa og andre verdsdelar ved å bruke digitale verktøy
Norsk
  • bruke oppslagsverk og ordbøker
  • bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster
  • bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte
Planlegging og gjennomføring
Elevane skal planleggje ei reise til eitt eller fleire land i Europa ved å bruke fysiske og digitale kart, trykte og digitale leksika, fagbøker og nettsider.Dei skal presentere reiseruta ved hjelp av digitale verktøy, og knyte kunnskap om stadene dei reiser gjennom til den digitale presentasjonen. Elevane arbeider individuelt eller i grupper.
Vurdering
Ved sida av dei faglege kompetansemåla skal  læringsmål for informasjons-kompetanse etter 5.– 7. trinn vere med i vurderinga.
Kjelder og vedlegg
Lenkjer:

Vedlegg:

Kan lenka ovenfor erstattes med den nedenfor?

Suppleranse opplegg/oppgåver

Linker

  • Skrivesenteret
Til toppen