Forside » 8.–10. trinn » Læringsmål IK

Læringsmål IK

Forslag til læringsmål i informasjonskompetanse 8.–10. trinn:
(Oppdatert 2013).

Undre og spørre  Vurdere og velge Lese for å forstå  Skape og dele
 • søke etter og velge ut fagspesifikke kilder
 • kunne bruke ulike søkestrategier, f.eks frasesøk, boolske operatorer
 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon (LK06)
 • identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk (LK06)
 • skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium (LK06)
 • integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig (LK06)
 • bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa (LK06)
 • orientere seg i store tekstmengder for å trekke ut relevant informasjon (LK06)
 • lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster (LK06)
 • presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier (LK 06)
 • lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og formidle mulige tolkninger (LK06)
 • beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder (LK06)
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster (LK06)
 • forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster (LK06)
 • kunne bruke digitale kommunikasjonsverktøy og kunne reflektere over samfunnsmessige utfordringer knyttet til bruk av slike
 • sette opp en fullstendig kildeliste

Til toppen