Min familie i historien
(Kråkerøy ungdomsskole (8–10), Fredrikstad, Østfold)

Kråkerøy ungdomsskole i Fredrikstad kommune gjennomfører i sitt utviklingsprosjekt i Program for skolebibliotekutvikling et opplegg som særlig dreier seg om kildevurdering. I prosjektet med tittelen Min familie i historien har elevene på 8. trinn fått i oppgave å presentere et familiemedlems livshistorie.

I en hverdag hvor elevene er omgitt av informasjon på alle kanter, så prosjektgruppen ved Kråkerøy ungdomsskole behovet for å lære elevene å sile ut informasjon. Målet for skolens prosjekt er å sette elevene bedre i stand til å vurdere kilders relevans og troverdighet for så å bruke informasjonen i eget prosjekt. Slik skal elevene også selv bli bedre til å skrive saktekster.

Forsker på slekta
Prosjektet går altså ut på at elevene skal forske på sin egen slekt. De velger seg en problemstilling og intervjuer et familiemedlem om et bestemt tema fra fortiden. Målet for oppgaven er å se denne personens historie i lys av større historiske prosesser. I tillegg til å intervjue et familiemedlem, må elevene finne fram til mange ulike kilder, for eksempel bygdebøker, faktabøker på skolebiblioteket, bilder og ulike kilder på nett.

Skolen inviterer også foreldre og foreldre til å komme til skolen og dele sine historier med elevene.

Som en del av prosjektet får elevene opplæring i informasjonskompetanse, for eksempel spørsmål knyttet til opphavsrett og personvern. Kråkerøy skole legger stor vekt på korrekt kildebruk, og ved prosjektstart deler skolen ut et hefte til elevene som ikke bare skisserer oppgaven, men også inkluderer retningslinjer for kildevurdering og utarbeiding av litteraturlister.

Skaper historieinteresse
Min familie i historien
er et omfattende elevprosjekt som går over tre uker på høsten og tre uker på våren. Før jul leverer elevene et saksintervju, som de får konkret tilbakemelding på. Etter jul skal elevene omarbeide dette til en artikkel. Da prosjektet har mål fra både norsk og samfunnsfag i Kunnskapsløftet (LK06), danner også prosjektet grunnlag for karakter i fagene både til jul og til sommeren. Kråkerøy registrerte en klar bedring i elevenes kunnskaper om historie og kildebruk etter det første prosjektåret. I tillegg merket skolen en økt interesse for historie blant elevene.

Med sine elevprosjekter oppfordres også elvene til å delta i den nasjonale konkurransen Min familie i historien i regi av Den norske historiske forening (Hifo). Skoleåret 2011-2012 kom flere elever ved skolen til finalerunden og en elev mottok 2. premie for sitt bidrag. I juryvurderingen fikk blant annet oppgaven ros for å ha et bredt og godt reflektert kildeutvalg.

Lenker:
> Konkurranseside til prosjektkonkurranse: Min familie i historien (Den norske historiske foreninge (HIFO et al)
> Den norske historiske forening: Min familie i historien (bakgrunnsstoff og informasjon)

Til toppen