Nettvett med gode hjelpere
(Skjevik barne- og ungdomsskole (1–10), Molde, Møre og Romsdal)

Skjevik barne- og ungdomsskole har som hovedmål at biblioteket skal være en fleksibel arena for alle elevers individuelle læring og utvikling. Skolens utviklingsprosjekt i Program for skolebibliotekutvikling retter seg derfor mot alle trinn. Gjennom bibliotekprosjektet En glad gutt møter de tre bjørnene har skolen en visjon om at biblioteket skal være brukervennlig, berikende og banebrytende. Denne visjonen inkluderer et levende og kreativt bibliotek med god struktur, opplæring i bruk fra 1. trinn og mange aktiviteter.

De tre bjørnene – i kreative utforminger – er gjennomgangsfigurer i skolebiblioteket:

Lillebjørn– småskoletrinnet

Lillebjørn retter seg mot småskoletrinnet. Han er formet som en sittesekk elevene kan sitte i når de besøker leseloftet i småskolebygget. Lillebjørn inviterer elevene til å være hjelperne hans, med ansvar for å holde orden i bokkasser som er plassert rundt om i småskolebygget, samt for å hente og bringe tilbake bøker fra skolebiblioteket, som ligger i ungdomsskolebygget. Elevene på småskoletrinnet bidrar også med inn- og utlån og bistår biblioteklæreren med å registrere bøker i elektronisk katalog.

Nettbjørn– mellomtrinnet

Nettbjørn er, etter forslag fra elevene, utformet som en skilpadde. Nettbjørn skal bidra til å utvikle digital kompetanse og nettvett på mellomtrinnet. Elevene gjennomgår et kurs med oppgaver hvor de benytter seg av digitale historier, animasjoner, hørespill og tekstsamlinger på nett. Kurset avsluttes med at elevene mottar et datasertifikat.

Bokbjørn– ungdomstrinnet

En del av Skjevik barne- og ungdomsskoles biblioteksatsing er å øke informasjons-kompetansen blant elevene. Bokbjørn er bibliotekets ansikt utad og er en slange som bukter seg langs taket i skolebiblioteket. Bokbjørn er også på Facebook, arrangerer skrivekonkurranser og informerer om arrangementer på biblioteket.  Bokbjørn skal lære elevene om nettvett og informasjonsinnhenting på nett samt kildekritikk, opphavsrett og personvern. Da ti prosent av skolens elever har et annet morsmål enn norsk, er Bokbjørn også opptatt av å finne og lenke til nyttige nettsider på andre språk.

Arbeid med digitale ferdigheter og informasjonskompetanse på Skjevik barne- og ungdomsskole:

Skjevik barne- og ungdomsskole har ei brei satsing på nettvett og digital mobbing.  Med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets kampanje ‘Manifest mot mobbing’ har skolen opprettet en egen nettside der det er  samlet en rekke ressurser der elevere, lærere og foresatte kan hente informasjon og inspirasjon.

Les mer om Skjevik barne- og ungdomsskole på nettsidene til Program for skolebibliotek-utvikling.

Lenker:

Til toppen