Progresjonsplan og kursrekke

(Ekholt skole (1-10), Rygge kommune, Østfold)

Ekholt skole utviklet i samband med prosjektet sitt i Program for skolebibliotekutvikling 2011-2012 en systematisk progresjonsplan for oppøving av informasjonskompetanse. Det ble også utarbeidet en kursrekke for hele spennet 1–10. Planen blir integrert i skolens pedagogisk plan, og skal deretter årlig revideres og detaljplanlegges for at opplæringen skal være mest mulig hensiktsmessig og knyttet opp mot elevenes arbeid.

Skolebiblioteket er skolens hovedressurs i elevenes opplæring av informasjonskompetanse ved Ekholt skole, og skolebibliotekaren fungerer som informasjonsveileder for elever og lærere. Når elevene går ut av skolen, skal de ha god kunnskap om informasjonssøking i ulike kilder, de skal forstå ulike typer informasjon, ha kompetanse i vurdering av kilders kvalitet og et bevisst forhold til bruk av kilder. De skal også kunne referere til benyttede kilde, og ha kjennskap til regler om opphavsrett og personvern.

Planer og dokumenter fra Ekholt skole:

> Ekholt skole – Kurs 1 ungdomstr – Å søke informasjon (pdf)
> Ekholt skole – Kurs 2 ungdomstr – URL, å lese treffliste (pdf)
> Ekholt skole – Kurs 3 ungdomstr – Kildekritikk (pdf)
> Ekholt skole – Kurs 4 ungdomstr – God kildebruk (pdf)
> Ekholt skole – Oppgaver til kursrekke informasjonskompetanse ungdomst (pdf)
> Ekholt skole – Websøkkurs 4.–8. trinn (pdf)
> Ekholt skole – Oversikt kursrekker informasjonskompetanse fordelt på trinn (pdf)
> Ekholt skole – Progresjonsplan 1–10 (pdf)

Til toppen