Sikkerhetsnettet

(Hof skole, (1–10) Hof, Vestfold)

Som prosjektskole i Program for skolebibliotekutvikling 2011–2012 planla og gjennomførte Hof skole ‘Sikkerhetsnettet 1 og 2′, ei kursrekke i informasjonskompetanse for 7. og 8. trinn.

Som ressursskole året etter videreførte de førsteårs-prosjektet med å utarbeide kurs for 9. og 10. trinn, her med fokus på lesing av digitale tekster.
Fra og med skoleåret 2012–2013 er kursene lagt inn i skolens årsplaner og i skolebibliotekets årshjul.

Skolebiblioteket bidrar til den gode praksisen som gjør oppleggene til en integrert del av undervisningen .

Ettersom 10. trinn skal gjøre flere eksamener digitalt, har ressursskoleskoleprosjektet fokusert på 10. trinn først.  Her gjør skolen et forsøk med å dele elevene i to grupper der den ene gjør oppgavene digitalt, og den andre gjør helt like oppgaver på papir. Samtidig gir elevene tilbakemelding på hvordan de selv synes det er å jobbe på hhv PC og papir.

 

 

Til toppen