Forside » 8.–10. trinn » Undervisningsopplegg » Seksualitet og samfunn

Seksualitet og samfunn

Årstrinn: 8.–10. trinn
Tema/tittel: Seksualitet og samfunn
Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk
Kompetansemål
Naturfag
 • drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
Samfunnsfag
 • drøfte forholdet mellom kjærleik og seksualitet i lys av kulturelle normer
Norsk
 • uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon
 • drøfte hvordan språkbruk kan virke diskriminerende og trakasserende
 • orientere seg i store tekstmengder for å finne relevant informasjon
 • lese kritisk og vurdere teksters troverdighet
 • gjenkjenne ulike måter å argumentere på i tekster
 • bruke tekster hentet fra bibliotek, Internett og massemedier på en kritisk måte, drøfte tekstene og referere til benyttede kilder
 • gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster
Planlegging og gjennomføring
Undervisningsopplegget er tenkt som et felles opplegg for et helt trinn. Etter en introduksjon i plenum, arbeider klassene med ulike sider av temaet. Både helsesøster, lærere, skolebibliotekar og inviterte foredragsholdere er involvert.Oppgavene kan strekke seg over et vidt spekter: kropp, pubertet, sex, svangerskap og fødsel, kjønnsroller, homofili, ulike samlivsformer, abort, historie, seksualisert vold og overgrep.
Oppgavene løses gjennom gruppearbeid, for eksempel med 6 elever per gruppe. Innad i gruppene må det være klar ansvarsfordeling når det gjelder perspektiv på oppgaven (to elever har hovedfokus på vinkling mot norsk/RLE/etikk, to mot samfunnsfag og to mot naturfag).
Arbeidet skal ende ut i en muntlig framføring med digitalt presentasjonsverktøy eller plakat. Det skal settes spesielt fokus på kildekritikk ved bruk av Internett i arbeidet med oppgavene.
Forarbeid
 • Supplere skolens samling av faglitteratur om ungdom og seksualitet
 • Stille ut fag- og skjønnlitteratur med tilknytning til temaet
 • Gjøre tilgjengelig mal for litteraturliste
 • Lage liste over anbefalte nettsteder
Praktisk gjennomføring
 • Avspark for prosjektet i plenum
 • Start arbeid i klassene – elevene velger tema
 • Undervisningsøkt/repetisjonsøkt i biblioteket om søk på Internett og kildekritikk (for eksempel 1 time per klasse)
 • Gjennomgang av relevante nettsider samt vise eksempler på nettportaler for søk etter kvalitetssikrede nettsteder
 • Avslutning med quiz om kildekritikk og nettvett hentet fra Ung.no nettside
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.–10. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg

Linker

Til toppen