Verdensdelene

Årstrinn: 8.–10. trinn
Tema/tittel: Verdensdelene
Fag: Samfunnsfag
Kompetansemål
Samfunnsfag
 • lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske hovudtrekk i verda og samanlikne ulike land og regionar
 • forklare korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda
 • forklare og drøfte variasjonar i levekår i ulike delar av verda og samanlikne og vurdere dei store skilnadene mellom fattige og rike
Planlegging og gjennomføring
Elevene velger seg en verdensdel og deretter noen land de vil se nærmere på.
Etter å ha vurdert ulike alternativer, skal de ende opp med to land som de så skal sammenligne – politisk, økonomisk og historisk. Elevene jobber med oppgaven i grupper. Arbeidet skal munne ut i en muntlig presentasjon, gjerne med digitalt presentasjonsverktøy.
I startfasen av arbeidet går klassen til biblioteket for å få opplæring i hvordan de ved hjelp av skolebiblioteket kan skaffe seg bakgrunnsstoff til oppgaven.
Første trinn er opplæring i bruk av bibliotekkatalogen – websøk. Deretter får elevene råd om hvordan de kan finne gode kilder om temaet, både trykte kilder og kilder på Internett.

 • 1.økt: fokus på å finne fram til bakgrunnsstoff.
 • 2.økt: fokus på å vurdere det du har funnet samt plukke ut det som kan brukes i oppgaven.
Praktisk gjennomføring av opplegget:
 • Læreren presenterer oppgaven for klassen i en samfunnsfagtime.I to påfølgende samfunnsfagtimer deles klassen i to grupper som alternerer mellom biblioteket og klasserommet.
 • Bibliotekaren fokuserer først på informasjonsinnhenting og søketeknikk ut fra bibliotekets samling – inkludert søk i bibliotekets katalog.
 • Bibliotekaren introduserer mulige trykte kilder i biblioteket samt noen nettsteder, for eksempel Globalis.no
 • Læreren fokuserer på avgrensing av tema og problemstilling.
 • [Skal del 3 (kildekritikk – mal: Let & Lær) også knyttes til dette temaet, bør det følge nokså raskt.]
 • I andre økt deles klassen på nytt i to grupper – på samme måte som i første økten.
 • Gruppene alternerer enda en gang mellom biblioteket og klasserommet.
 • Bibliotekaren konsentrerer seg nå undervisningen om søk på Internett og kildekritikk, med fokus på hvor elevene best finner oppdaterte data.
 • Det bør legges vekt på å finne nettsteder som har strukturert stoffet om de ulike landene etter same mal, da dette gir det beste utgangspunktet for sammenligning mellom landene.
Vurdering
Ved siden av de faglige kompetansemålene skal læringsmål for informasjons-kompetanse etter 8.–10. trinn være med i vurderingen.
Kilder og vedlegg

Til toppen