Forside » Nyheter » Ny kampanje ‘Snakk om spill’ med informasjon og ressurser på nettstedet www.husfred.no

Ny kampanje ‘Snakk om spill’ med informasjon og ressurser på nettstedet www.husfred.no

For å inspirere så mange som mulig til å snakke sammen om data- og pengespill, har Medietilsynet og Lotteritilsynet sammen utviklet kampanjen ‘Snakk om spill’.

Kampanjen, som ble nasjonalt lansert 22.09.15, er et av flere tiltak i ‘Handlingsplan mot spillproblemer 2013-2015.’ Denne planen er regjeringens verktøy for å arbeide målrettet mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.

Dataspill og pengespill er en kilde til irritasjon og bekymring i mange hjem og på mange skoler. Mange bekymrer seg for at spillingen går ut over skolearbeid, fritidsaktiviteter og familierelasjoner.

Husfred.no er kampanjens nettsted og en del av informasjonsprogrammet rettet mot utsatte grupper. Skolen er en viktig arena for å nå barn og ungdom, foreldre og andre som kan forebygge eller tidlig avdekke problemer.

Lenker:
> Husfred.no
> Medietilsynet: ‘To tilsyn oppfordrer barn og unge til å snakke om spill’
> Lotteritilsynet: ‘Unge og voksne skal lage avtale om spilling’
> Barnevakten: ‘Snakk om spill – ny kampanje mot spillproblemer’

Comments are closed.