Forside » Nyheter » Høring – forslag til vektlegging av kildebruk og kildekritikk på studiespesialisering

Høring – forslag til vektlegging av kildebruk og kildekritikk på studiespesialisering

Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag til reviderte læreplaner i valgfrie programfag innenfor samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering.

Hensikten med endringene er å synliggjøre at kildebruk og kildekritikk er en del av opplæringen. Dette gjelder valgfrie programfag på studiespesialisering.

Utdanningsdirektoratet foreslår å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk i:

  • formålstekstene
  • hovedområdebeskrivelsene
  • grunnleggende ferdigheter
  • kompetansemål

Høringen besvares på nettet, og er åpen for alle interesserte.

Høringsfristen er 1. juni 2016.

Comments are closed.