Forside » Nyheter » Akademisk Virksomhet og Læring = Informasjonskompetanse

Akademisk Virksomhet og Læring = Informasjonskompetanse

HVORDAN INNHENTE, EVALUERE OG ANVENDE INFORMASJON?

Den 8. mars 2016 hadde førstebibliotekar Lars Figenschou dette som tema på sitt foredrag på Nordnorsk skolebibliotekkonferanse i Tromsø: Hvorfor er det så mange som går i plagiatfella – og som tydeligvis sliter med informasjonskompetanse og læring?

Foredragets utgangspunkt er det misforholdet som er mellom studentenes faktiske ferdigheter og de forventinger og krav som kommer fra de faglige orienterte studiene på universitetet. Dagens unge er gode på å bruke digitale verktøy og sosiale medier, men mangler grunnleggende informasjonsferdigheter.

Som et svar på dette behovet har Universitetsbiblioteket i Tromsø laget en et åpent nettkurs i informasjonskompetanse, iKomp.
Dette kurset er nå et av arbeidskravene ved mange av fakultetene ved Universitetet i Tromsø.

De kursansvarlige sier dette om kurset:
‘iKomp er gratis og åpent for alle som er interesserte i å lære mer om kildebruk og læringsstrategier.

Hensikten med kurset er å gjøre deg godt rustet til å møte universiteters og høyskolers krav og forventninger om læring og akademisk redelighet. I tillegg vil du kunne skaffe deg ferdigheter som ofte blir sett på som attraktive av arbeidsgivere, for eksempel å raskt skaffe og tilegne seg nødvendig informasjon, samt kunne vurdere informasjonens kvalitet etter relevans og behov. Kurset er rett og slett en smart måte å skaffe seg et solid grunnlag for både studier og arbeidsliv.’

Hvorfor går så mange i plagiatfella, av Lars Figenschou, UiT (08.03.16)

iKomp: Åpent nettkurs i informasjonskompetanse fra Universitetet i Tromsø

Comments are closed.