Forside » Nyheter » Høringssvar på forslag til vektlegging av kildebruk og kildekritikk i valgfrie læreplaner i programfag i samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering

Høringssvar på forslag til vektlegging av kildebruk og kildekritikk i valgfrie læreplaner i programfag i samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering

Den 7. mars i år sendte Utdanningsdirektoratet forslag vektlegging av kildebruk og kildekritikki i reviderte læreplaner i valgfrie programfag innenfor samfunnsfag og økonomi i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering. Høringsfristen var 1. juni.

Bakgrunnen og behovet for endringsforslagene baserer seg på tilbakemeldinger fra skoler, lærere og sensorer som viser at kildebruk og kildekritikk ikke blir ivaretatt godt nok i de nevnte fagene.

Redaksjonen for www.informasjonskompetanse.no har gjennom kontakt med mange skoler erfart at dette viktige området blir vektlagt, forstått og praktisert ulikt fra skole til skole. Vår høringsuttalelse er en generell kommentar der vi peker spesielt på at kildekritikk og kildebruk er et komplekst område og at de endringene som skal komme i læreplanene må være klarere definert enn det er gjort i høringsforslaget fra Utdanningsdirektoratet.

Høringssvar på forslag til vektlegging av kildebruk og kildekritikk i valgfrie læreplaner i programfag i samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering – fra Informasjonskompetanse.no


Comments are closed.