Forside » Nyheter » Nytt nettsted om informasjonskompetanse og skolebibliotek kommer våren 2017

Nytt nettsted om informasjonskompetanse og skolebibliotek kommer våren 2017

Nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ble opprettet i forbindelse med gjennomføringa av Program for skolebibliotekutvikling (2009–2013).

Universitetet i Agder (UiA) har hatt ansvaret både for programmet og for nettstedene. UiA er landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek og tilbyr bl a bachelorprogram i skolebibliotekkunnskap.
Etter avslutninga av programmet videreførte regjeringen i 2014 og 2015 nettstedene og ved egne tildelingsbrev. Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til UiA. Dette har resultert i ei beslutning om å lage et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted, samt en styrt avvikling av de to eksisterende.  Det nye nettstedet er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første kvartal 2017.

Nettstedet www.skolebibliotek.uia.no fulgte prosjekt- og ressurssskolene tett i fireårsperioden under Program for skolebibliotekutvikling. Nettstedet inneholder planer og beskrivelser som det er viktig å beholde og å vise til som en ressursbank. Nettstedet oppdateres nå ikke, men blir beholdt som et arkivsted videre framover.

Nettstedet Informasjonskompetanse.no ble laget på bestilling under et av punktene i Program for skolebibliotekutvikling: ‘Det skal utvikles en nettbasert idésamling for systematisk opplæring i informasjonskompetanse knyttet til kompetansemål i læreplanene for ulike fag på alle trinn’.
Det meste av innholdet på Informasjonskompetanse.no vil bli overført til det nye nettstedet, og det gamle nettstedet vil etter hvert bli fjernet. I omleggingsperioden vil Informasjonskompetanse.no bare i begrenset grad bli oppdatert med nye ressurser.

Informasjonskompetanse.no på Facebook vil fortsette å vise til relevante læringsressurser om arbeid med informasjonskompetanse i skolen. Her vil det også komme informasjon om det nye nettstedet.

Comments are closed.