Forside » Nyheter » NRK Skole – oppdaterte læringsressurser i mange fag og på mange språk

NRK Skole – oppdaterte læringsressurser i mange fag og på mange språk

NRK Skole  er et digitalt klipparkiv som består av lydklipp og videoer fra NRKs radio- og fjernsynsarkiv, samt egne produksjoner. Innholdet er tilrettelagt for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring, og er knyttet opp mot kompetansemålene i Udirs læreplandatabase.

Nettsidene skal være et enkelt verktøy å bruke i klasserommet, og etter mange år med samme layout og samme funksjoner, lanserte vi nye nettsider i april 2016.

Foreløpig tilbyr vi klipp fra fagene naturfag, samfunnsfag, KRLE/religion og etikk, norsk, matematikk, mat og helse og samfunnsøkonomi. Vi arbeider med å få geofag på plass, og etter hvert vil også andre fag bli lagt til.

NRK Skole gir pr i dag tilgang til klipp fra fagene naturfag, samfunnsfag, KRLE/religion og etikk, norsk, matematikk, mat og helse og samfunnsøkonomi. Alt innholdet er søkbart og organisert etter emner, personer, programmer og læreplaner.
Søk på emnet ‘digital dømmekraft’ gir treff til videoer og artikler, som f eks kan brukes på personal- eller foreldremøter.

NRK Skole lanserte nye nettsider i april 2016, og har en god veiledningsside som gir svar på alle spørsmål knyttet til bruk av sidene.

Lenke:
> NRK Skole

Comments are closed.