Forside » Nyheter » Ny bok ser på litteraturens og skolebibliotekenes avgjørende betydning for lese- og skriveopplæringen i skolen

Ny bok ser på litteraturens og skolebibliotekenes avgjørende betydning for lese- og skriveopplæringen i skolen

Den 14.02. 2017 inviterer Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) til lansering av boka «Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century».
Boka, som er skrevet av professor Joron Pihl i samarbeid med forskerne Kristin Skinstad van der Kooij og Tone Carlsten, undersøker lærer- og bibliotekarsamarbeid i leseopplæringen og fagundervisning med utgangspunkt i studier fra Norge, Sverige og Storbritannia. Den viser at slike samarbeid er avgjørende for lesekyndighet og læring i det 21. århundre.

Sitat fra pressemeldingen i forbindelse med lanseringen av boka:

«…I boken går blant annet frem at barn og unge som får lese variert og interessevekkende skjønnlitteratur på skolebiblioteket og i klasserommet, og som deler sine leseopplevelser med andre, utvikler et engasjement for lesing.

Skjønnlitteratur har fått liten plass i læreplanen

- Når vi vet hvor viktig lesing av skjønnlitteratur er for å utvikle leseengasjement blant barn og unge, er det paradoksalt hvor marginal plass skjønnlitteratur har i lærerplanen i skolen, sier professor Joron Pihl ved Høgskolen i Oslo og Akershus og en av forfatterne av boken.

Studiene som forskerne har gjort, viser at godt utbygde skolebibliotek og partnerskap mellom lærere og bibliotekarer er avgjørende for utvikling av en kultur for lesing i skolen.

Skolebibliotek avgjørende for leselyst og læring

- Gode skolebibliotek er like viktige for utvikling av leselyst og læring i grunnskolen og videregående skolen, som universitet- og høgskolebibliotek er på høyere nivå, sier Pihl.

Boken har bidrag fra noen av de fremste forskerne innenfor skrive – og leseopplæring og pedagogikk. …»

Sitat fra boka (s 3: PARTNERSHIPS AND LITERACIES AS SOCIAL PRACTICES):
«… In the information age, inquiry-­based learning is becoming increasingly important. Children and young people learn how to investigate a topic or problemand make use of multiple communication channels in exploring the phenomenon.
The use of research-­based methods is one form of inquiry-­based learning. In inquiry-­based teaching and learning, school librarians are vital partners for teachers.
Guided inquiry means that a team of teachers and school librarian guides pupils in the use of a wide range of information resources, to provide in-­depth understanding and a personal perspective of the problem (Kuhlthau, 2010).
Guided inquiry is responsive to educational challenges in the information age in the 21st century. It equips pupils with the abilities required to address an uncertain and very rapidly changing the world(Kuhlthau, 2010).
School librarians are experts in guided inquiry. …»

Lenker:
> Pressemelding (HiOA)
> Informasjon om lansering (HiOA)
> Informasjon om boka (Sense Publishers)
> Innholdsfortegnelse og første kapittel i boka (Sense Publishers) (pdf)

Comments are closed.