Forside » Kompetansetrapp

Kompetansetrapp

Kompetansetrappen er inndelt etter kompetansemålene i læreplanen LK06, altså i spennene 1.–2., 3.–4., 5.–7., 8.–10. og VGS.
Det er plukket ut kompetansemål som er vurdert som relevante i forhold til definisjonen av informasjonskompetanse som nettstedet bygger på.
Målene er oppdaterte i henhold til læreplanrevisjonene som trådte i kraft før skolestart høsten 2013.

For hvert spenn er det dessuten satt opp en tabell med læringsmål for informasjons-kompetanse, inndelt i kategoriene Undre og spørre, Vurdere og velge, Lese for å forstå og Skape og dele.
Læringsmål IK bygger i stor grad på læreplanens kompetansemål, men i tillegg er det utformet mål der læreplanen ikke gir konkret veiledning om informasjonskompetanse. Læringsmålene som er listet opp her, må forstås som forslag til konkretiseringer av læreplanens kompetansemål.

VGS Kompetanse mål LK06 Læringsmål IK Undervisnings
opplegg
Slik har vi gjort det
8.–10.
trinn
Kompetanse mål LK06 Læringsmål IK Undervisnings
opplegg
Slik har vi gjort det
5.–7.
trinn
Kompetanse mål LK06 Læringsmål IK Undervisnings
opplegg
Slik har vi gjort det
3.–4.
trinn
Kompetanse
mål LK06
Læringsmål IK Undervisnings
opplegg
Slik har vi gjort det
1.–2.
trinn
Kompetanse mål LK06 Læringsmål IK Undervisnings
opplegg
Slik har vi gjort det xxxxxxxxx

Til toppen