Forside » Om Informasjonskompetanse.no

Om Informasjonskompetanse.no

Informasjonskompetanse.no er et nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring. Her finner dere eksempler på undervisningsopplegg som handler om bruk av trykte og nettbaserte informasjonskilder i skolen. Dere finner også en rekke beskrivelser av gjennomførte prosjekt.

kompetansetrappen ser dere kompetansemål fra LK06 som kan knyttes til begrepet informasjonskompetanse og forslag til læringsmål for de ulike trinnene.
Målene er oppdaterte i henhold til læreplanrevisjonene som trådte i kraft ved skolestart høsten 2013.

Til grunn for nettstedet ligger en bred definisjon av informasjonskompetanse. Begrepet knyttes til søking og bruk av informasjon i egen kunnskapsdanning gjennom hele læringsprosessen – fra en oppgave er gitt, til den er levert eller presentert og evaluert. Et viktig mål er å se utvikling av informasjonskompetanse i sammenheng med lese- og skriveopplæringen i skolen, oppøving av læringsstrategier og utvikling av forskerånd. Vi har derfor bygget kompetansetrappen opp rundt kategoriene Undre og spørreVurdere og velgeLese for å forstå og Skape og dele.

Til ungdomstrinnet og videregående opplæring er det utviklet to nettoppdrag om opphavsrett og etisk bruk av bilder på nett. Hypertekstfortellingen Hvor er Alexa?  har også ungdomstrinnet og videregående opplæring som målgruppe. Fortellingen henvender seg direkte til elevene, men kan med fordel integreres i undervisningsopplegg om informasjonskompetanse.

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Senter for nye medier ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design. Nettoppdragene og hypertekstfortellingen Hvor er Alexa? er laget av Jon Hoem ved Senter for nye medier (tidligere Mediesenteret).

01.08. 2016:
Regjeringen har videreført nettstedene www.skolebibliotek.uia.no og www.informasjonskompetanse.no ved egne tildelingsbrev i 2014 og 2015.
Fra og med 2016 er disse midlene lagt inn i budsjettet til Universitetet i Agder (UiA), som har fått ansvaret for driften. UiA har landets viktigste fagmiljø for skolebibliotek, og hadde ansvaret for gjennomføringa av Program for skolebibliotekutviklin (2009–2013).
Nettstedet www.informasjonskompetanse.no vil i sin nåværende form ikke lenger bli oppdatert.
Et nytt, forbedret og utvidet skolebiblioteknettsted er under utarbeidelse og vil bli presentert i løpet av første kvartal 2017.

Redaksjon:
Anne Løvland (ansvarlig redaktør fra 15.03. 2014)
Universitetet i Agder
anne.lovland[at]uia.no