Forside » Veiledning

Veiledning

Informasjonskompetanse.no er et nettsted for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og videregående opplæring. Nettstedet inneholder ideer til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse, eksempler på gjennomførte prosjekt (Slik har vi gjort det), nettoppdrag og lenker til aktuelle ressurser. Det omfatter også en progresjonstrapp med relevante kompetansemål fra Kunnskapsløftet LK06 og forslag til læringsmål innen informasjonskompetanse. Progresjon er i tillegg forsøkt bygget inn i idésamlingen og i beskrivelsen av gjennomførte prosjekter. Hypertekstfortellingen Hvor er Alexa? retter seg direkte til elevene, men kan med fordel knyttes til undervisningsopplegg om informasjonskompetanse.

Lærerveiledningen omfatter følgende deler:

Det er ikke satt inn litteraturhenvisninger direkte i tekstene på nettstedet, men litteraturen som er brukt er samlet under et eget menypunkt til slutt i veiledningen.

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har hatt ansvar for utvikling av nettstedet
på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har stått for utforming og grafisk design. Nettoppdragene og hypertekstfortellingen er laget av Jon Hoem ved Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen.

Prosjektgruppen har bestått av:

Tove Pemmer Sætre, Styringsgruppen for Program for skolebibliotekutvikling
Ingrid Bie Helgesen, Skåredalen skole
Siv Marit Ersdal, Drammen videregående skole
Rolf-Erik Østerås, IT-senteret, Tromsø kommune
Inger Berg Wilhelmsen, Universitetet i Agder, nettredaktør
Reidar Bjorvatn, Universitetet i Agder, prosjektkoordinator
Siri Ingvaldsen, Universitetet i Agder, leder

Lise Alsted Henrichsen, Center for undervisningsmidler, København/Universitetet i Agder, har utarbeidet prosjektplan.

Ideer til undervisningsopplegg er levert av prosjekt- og ressursskoler i Program for skolebibliotekutvikling og andre skoler som har satset på bruk av skolebibliotek.
Det samme gjelder artiklene under Slik har vi gjort det.
Vi håper skolebiblioteknorge vil dele sine erfaringer med oss, slik at vi kan fylle på med mer stoff her etter hvert.

Kristiansand, januar 2013

Til toppen