Forside » Veiledning » Fagtekster » Opphavsrett

Opphavsrett


Ill: CHRISTOPHER DOMBRES 
I Norge har vi ikke det amerikanerne kaller kopirett, men kopirett kommer ganske nær  det vi kaller «opphavsmannens enerett til eksemplarfremstilling». 

En person som skriver, fotograferer, maler, fremfører et dikt eller liknende, får opphavsrett til det vedkommende skaper. Disse rettighetene oppstår automatisk og gjelder for absolutt alle mennesker som skaper noe gjennom selvstendig innsats.

Opphavsrett er alltid knyttet til mennesker. Den som skriver et lite dikt, har opphavsrett til det, selv om diktet er utrolig dårlig. En datarobot som setter sammen en tekst på grunnlag av automatiserte rutiner, vil derimot ikke ha opphavsrett. De to tekstene kan faktisk være helt like.

Loven verner bare utformingen av et verk. En unik idé eller et konsept er ikke vernet av Åndsverksloven. Opphavsrett kan først oppstå når idéen blir konkretisert. Om verket er offentlig tilgjengelig har ingen betydning. En forfatter har opphavsrett til et manuskript, selv om det blir liggende i skrivebordskuffen.

Opphavsrett er med andre ord litt komplisert, og det er ikke helt enkelt å snakke om det med med dagligdagse ord og vendinger. Noen viktige begreper bør vi derfor lære oss: “åndsverk”, “økonomiske rettigheter”, “vernetid”, “ideelle rettigheter” og “sitatrett”.

 

Til toppen