Forside » Veiledning » Fagtekster » Opphavsrett » Åndsverk

Åndsverk

Alle litterære og kunstneriske verk er åndsverk så lenge de oppstår som et resultat av at noen mennesker har gjort en skapende innsats. Åndsverk kan nemlig ikke lages av automatiske maskiner, og det handler ikke om vurderinger av kvalitet.

Åndsverk er et begrep som brukes av jurister – advokater og dommere. Det brukes om det som er vernet av opphavsretten og er beskrevet i Åndsverkloven. Det nærmeste vi kommer en definisjon på hva et åndsverk kan være finner vi i Åndsverkloven § 1 annet ledd: «Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform,… «

Til toppen