Forside » Veiledning » Fagtekster » Opphavsrett » Creative Commons

Creative Commons

Opphavspersonen(e) får automatisk en enerett til å lage kopier av et verk. Det betyr at andre ikke fritt kan benytte et åndsverk. Opphavspersonen må alltid godkjenne bruk. Unntak er ved privat bruk, når vernetiden er gått ut, eller når det er snakk om sitat.

Opphavspersonen har mulighet til å overføre de økonomiske rettigheter til andre. Dette må skje gjennom en konkret avtale, knyttet til det enkelte verk. Mange ønsker faktisk å gi fra seg de økonomiske rettighetene under bestemte forutsetninger. Det et dette Creative Commons er til for.

Les om hvordan du kan finne innhold med Creative Commons lisens.

Bak Creative Commons står en uavhengig, amerikansk stiftelse. Organisasjonen har avleggere i mange land. Creative Commons Norge er del av et internasjonalt nettverk, som samarbeider om å utarbeide lisenser tilpasset det respektive landenes juridiske regimer.

Det er fire grunnlisenser, som kombineres på seks forskjellige måter (se nedenfor). Du kan lese mer om den praktiske bruken av disse lisensene i artikkelen om å finne gratis bilder.

Navngivelse
Du skal navngi opphavsmannen til verket som angitt av rettighetshaver og lisensgiver (men ikke på en slik måte at det ser ut som om disse støtter deg eller bifaller din bruk av verket).

Ikke-kommersiell
Du kan ikke bruke dette verket til kommersielle formål.

Ingen bearbeidelse
Du kan ikke endre, bearbeide eller bygge videre på dette verket.

Dele på samme vilkår
Dersom du gjør endringer skal det nye verket gjøres tilgjengelig for allmennheten på samme vilkår som det opprinnelig verket.

Til toppen