Forside » Veiledning » Fagtekster » Opphavsrett » Ideelle rettigheter

Ideelle rettigheter

Samtidig som opphavspersonen(e) får økonomiske rettigheter til et verk, får de også såkalte ideelle rettigheter. Det viktigste er retten til å bli navngitt som opphavsperson, altså sitatretten. Du skal alltid oppgi hvem som har laget et verk, forutsatt at det er praktisk mulig.

I tillegg er det noe som kalles respektrett. Det betyr at et verk ikke skal brukes på en måte som opphavspersonen(e) kan oppleve som krenkende. Hva som faktisk er krenkende, er vanskelig å vurdere.

Til toppen