Forside » Veiledning » Fagtekster » Opphavsrett » Økonomiske rettigheter

Økonomiske rettigheter


Ill:  opensourceway
Fremdeles kan du se «C», for «Copyright». Dette henger igjen fra tidligere bruk i USA, men har ingen betydning. Opphavsretten gjelder uavhengig av dette. 

Straks et åndsverk er skapt får den eller de som har skapt verket automatisk opphavsrett til dette.

Opphavsrett er ikke det samme som eiendomsrett, men disse rettighetene er beslektet. Ingen kan “eie” et åndsverk, men en kan eie et eksemplar av et åndsverk. Opphavspersonen bestemmer over verket, men ikke over eksemplarer som vedkommende ikke lenger eier.

Igjen blir dette ganske komplisert, men det kan illustreres med for eksempel bøker.  Dersom du kjøper en bok, har du eiendomsrett til denne (du eier eksemplaret), og du kan fritt gi bort boka til noen andre. Men du har ikke rett til å gi selve innholdet (verket) videre ved å fremstille et nytt eksemplar i form av en kopi. Retten til å lage kopier er det bare opphavspersonen(e) som har.

Grunnleggende i Åndsverkloven er at det er opphavspersonen(e) som har enerett til å lage eksemplarer. Dette handler vanligvis om å kunne tjene penger på verket, og derfor kalles gjerne retten til eksemplarfremstilling for økonomiske rettigheter. Disse rettighetene varer vanligvis i 70 år etter at opphavspersonen er død – dette kalles for vernetiden.

Til toppen