Vernetid

Vernetiden er den tiden som opphavspersonen(e) har økonomiske rettigheter til et åndsverk. Normalt er dette 70 år etter at opphavspersonen er død. Det tryggeste er å regne med at det er denne vernetiden som gjelder.

Det finnes en del unntak:

  • Fotografiske bilder er vernet i 15 år etter utløpet av fotografens dødsår, likevel i minst 50 år etter utløpet av det året bildet ble laget. Det er vanskelig å forklare forskjellen på “fotografiske bilder” og fotografier som er “åndsverk”. Denne regelen kan derfor være vanskelig å forholde seg til.

  • For utøvende kunstneres prestasjoner og lydopptak og film, samt for kringkastingsselskap, er vernetiden 50 år etter at fremføringen fant sted eller opptaket ble «offentliggjort».

  • Kataloger, databaser og liknende, som er vernet gjennom såkalte «naboretter», har vern i 15 år regnet fra utløpet av det år arbeidet ble utgitt.

  • Første gangs tilgjengeliggjøring av åndsverk som er “falt i det fri” (vernetiden har gått ut), har vern i 25 år regnet fra utløpet av det år verket ble gjort tilgjengelig for allmennheten.

Til toppen