Forside » Veiledning » Fagtekster » Personvern

Personvern

Når du bruker informasjon funnet på Internett eller selv legger ut tekst eller bilder på sosiale medier, må du vite noe om hvordan du tar vare på dine egne og andres rettigheter. Du må ha grunnleggende kunnskaper om personvern og nettvett. Se f.eks. Nettvett.no, DelRett eller Digital dømmekraft.

Til toppen