Forside » Veiledning » Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse

Informasjonskompetanse – et sammensatt begrep
Til grunn for Informasjonskompetanse.no ligger en bred definisjon av informasjonskompetanse:
Begrepet knyttes til søk og bruk av informasjon i egen kunnskapsdanning gjennom hele læreprosessen – fra en oppgave er gitt til den er levert eller presentert og evaluert. Læreplanen LK06 bruker ikke begrepet informasjonskompetanse, men legger stor vekt på lesing i alle fag, digitale ferdigheter, evne til kritisk tenkning og utvikling av forskerånd. Tekstmangfold, kunnskap om bruk av bibliotek og oppøving av læringsstrategier er også sentrale mål. Skal vi nå læreplanens mål, må det undervises i informasjonskompetanse i skolen.

Undersøkelser viser at læringsutbyttet i informasjonssøk og -bruk blir best når undervisningen knyttes til oppgaver elevene løser i forbindelse med fag. Eleven sitter igjen med mindre varig og overførbar kunnskap etter isolerte opplegg om søk og lokalisering av informasjon. Ideene til undervisningsopplegg på nettstedet er derfor integrerte opplegg, der kompetansemål i de aktuelle fagene og mål for informasjonskompetanse går hånd i hånd.

Informasjonskompetanse er oversatt fra det engelske uttrykket Information Literacy, definert slik av UNESCO:

Information Literacy is the capacity of people to recognise their information needs, locate and evaluate the quality of information, store and retrieve information, make effective and ethical use of information, and apply information to create and communicate knowledge (Catts & Lau, 2008).

Vi kan altså snakke om informasjonskompetanse som et sammensatt begrep, et begrep som inneholder en rekke ulike elementer:

  • å kunne erkjenne et informasjonsbehov
  • å kunne finne fram til/lokalisere informasjonen
  • å kunne vurdere informasjonen (kildevurdering)
  • å kunne bruke informasjonen i egen kunnskapsdanning
  • å kunne dokumentere kjelder (siteringsteknikk, utarbeiding av referanseliste)
  • å kjenne til sentrale prinsipp innen opphavsrett (hva kan brukes i ulike sammenhenger)
  • å kunne kommunisere på nett (produsere innhold på nett, dele)

Nettstedet skal omfatte alle elementer av informasjonskompetanse. Kompetansetrappen er derfor strukturert i kategoriene Undre og spørre, Vurdere og velge, Lese for å forstå og Skape og dele. Også ideene og artiklene om gjennomførte prosjekt bygger på en bred forståelse av informasjonskompetanse.

Til toppen