Forside » Veiledning » Kompetansetrappen

Kompetansetrappen

Kompetansetrappen er inndelt etter kompetansemålene i læreplanen LK06, altså i spennene 1.–2., 3.–4., 5.–7., 8.–10. og VGS. Det er plukket ut kompetansemål som er vurdert som relevante i forhold til definisjonen av informasjonskompetanse som nettstedet bygger på.

For hvert spenn er det dessuten satt opp en tabell med læringsmål for informasjonskompetanse, inndelt i kategoriene Undre og spørre, Vurdere og velge, Lese for å forstå og Skape og dele. Læringsmål IK bygger i stor grad på læreplanens kompetansemål. I tillegg er det utformet mål der læreplanen ikke gir konkret veiledning om informasjonskompetanse. Læringsmålene som er listet opp her, må forstås som forslag til konkretiseringer av læreplanens kompetansemål.

Til toppen