Forside » Veiledning » Nettoppdrag

Nettoppdrag

På disse sidene finner du to forskjellige nettoppdrag. Begge tar for seg de tre bildene som du ser nedenfor, men spørsmålene som skal besvares i hvert av nettoppdragene er forskjellige. Oppgavene bør løses som gruppearbeid.

De to nettoppdragene henger sammen. Begge handler om hvordan de tre bildene nedenfor kan eller ikke kan brukes. Etter at gruppene har presentert arbeidet sitt, kan dere diskutere de tre bildene og bruken av disse i klassen.

Til toppen