Oppgaven

Sunrise Photography by Hamed Saber, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  Foto:  Hamed Saber

I denne oppgaven skal dere vurdere bruken av de tre enkeltbildene i forhold til hvilke rettigheter Åndsverkloven gir fotografen.
Før dere tar for dere de tre bildene bør dere kort si litt om hva opphavsretten innebærer for en fotograf.

  • Hvilke rettigheter har den som fotograferer et bilde?

Noen generelle nettsteder om opphavsrett, som kan hjelpe dere i det videre arbeidet. Dere finner flere linker under menypunktet Ressurser, knyttet til hvert av de tre bildene:

Til toppen