Ressurser

Noen av linkene som du finner under de enkelte bildene kan inneholde opplysninger som du kan bruke når du skal vurdere de andre bildene.

Bilde 1:

Fotografen arbeidet på oppdrag for magasinet Memo. Bildet er tatt under en demonstrasjon i Oslo.

Hadde fotografen rett til dette?

Bakgrunnsinformasjon til bilde 1:


Bilde 2:

Bildet er opprinnelig tatt av den tyske fotografen Mareen Fischinger. I 2007 ble det lagt ut på fotodelingstjenesten flickr.com.

Bildet ble brukt på forsiden av Xtra – en bruk Fischinger ikke var blitt spurt om og som hun ikke hadde gitt tillatelse til. Bildet ble også brukt på nettsiden til Unge Høyre.

Bildet var merket «© All rights reserved». Hva betyr det? Har det noen praktisk betydning for fotografens rettigheter?

Mange bilder på Flickr bruker Creative Commons lisenser. Se Creative Commons. Lisenser er en form for avtale. Creative Commons er et slikt sett med avtaler. Det ble ikke brukt en slik lisens i dette tilfellet, men forklar likevel kort hvordan slike lisenser fungerer fungerer.

Bakgrunnsinformasjon til bilde 2:


Bilde 3:

I hvilken sammenheng er bildet tatt?

På dette bildet er hele bakgrunnen byttet, i forhold til slik det var på originalen.

Hva sier Åndsverkloven om å lage et nytt verk på bakgrunn av eksisterende materiale?

Kan det være snakk om sitat?

Er det spesielle regler (sedvanerett) for kunst og satire?

I denne artikkelen, skrevet av Gisle Hannemyr, finner du omtale av flere prosjekter, der kunstnere har laget nye verk med utgangspunkt i noe som allerede finnes. Finn gjerne et eksempel med politisk innhold, og diskuter dette i forhold til det manipulerte bildet av Jens Stoltenberg.

Bakgrunnsinformasjon til bilde 3:


Til toppen