Vurdering

Arbeidet deres vil bli vurdert, blant annet på bakgrunn av noen punkter som er spesielle for oppgaven om fotografens rettigheter og noen generelle punkter.

De spesielle punktene gjelder:

 • Klarer dere å formidle kort hva opphavsrett dreier seg om?
 • Klarer dere å holde fokus på fotografens rettigheter når dere diskuterer eksemplene?
 • Klarer dere å komme med egne eksempler som gjelder fotografers rettigheter?

De generelle punktene gjelder:

 • Presentasjonen
  • Dere kan godt bygge videre på presentasjonsmalen, men dere kan få pluss for å gjøre endringer i malen som støtter det dere vil fortelle. Dette kan være grafiske endringer eller å legge til egne sider i presentasjonen.
  • Det kan hende dere bør vurdere å ta noe vekk i forhold til malen.
 • Samarbeid
  • Dere vil bli vurdert ut ifra hvor godt dere arbeider sammen. Fordel oppgaver og ansvar.
 • Fremføring
  • Alle må bidra til fremføringen.
  • Det er viktig å holde den tidsrammen dere får oppgitt.

Til toppen