Introduksjon

Foto: DavidMartynHunt
De som stiller opp i en offentlig demonstrasjon kan ikke nekte å bli avbildet. Det betyr imidlertid ikke at bildene kan brukes til hva som helst.

Dere skal si litt om opphavsrett generelt, men først og fremst vurdere bruken av de tre enkeltbildene i forhold til hvilke rettigheter som Åndsverkloven og Personvernloven gir den som blir avbildet.

Dere kan kort trekke inn etiske vurderinger og presentere deres egne tanker om saken.

Pass på at dere presenterer noen fakta om opphavsrett, og vær tydelig på hva som er egne meninger og vurderinger.

Dere får ikke lang tid på dere til selve fremføringen, men dere bør sette av tid til en kort introduksjon. Deretter kan dere bruke 1-2 minutter på å snakke om hvert av de tre bildene. Til slutt gir dere en kort oppsummering.

Dere kan bruke denne presentasjonen som mal.

Denne presentasjonen inneholder ganske mange sider. Det betyr at dere må bruke godt under ett minutt per side når dere presenterer. Noen sider kan dere gå ganske raskt forbi, andre vil dere bruke litt mer tid på.

Til toppen