Oppgaven

I denne oppgaven skal dere vurdere bruken av de tre enkeltbildene i forhold til hvilke rettigheter åndsverksloven og personvernloven gir den som blir avbildet.
Før dere tar for dere de tre bildene, bør dere kort si litt om hva opphavsretten innebærer for den som blir avbildet.

  • Hvilke rettigheter har den som blir fotografert?

Her er noen generelle nettsteder om opphavsrett, som kan hjelpe dere i det videre arbeidet. Dere finner flere linker under menypunktet Ressurser, knyttet til hvert av de tre bildene:

Til toppen